...پابدانا یک معدن خاطره...
یاران باوفا  ودوستان صمیمی پابدانا لطفا درصورت هر گونه خبر از افراد زیر اطلاع رسانی کرده تادوستان همدیگر را پیدا کنند

                         ازهمکاری شما عزیزان کمال تشکر را داریم  باسپاس فراوان

۱ -آقای حمید سعیدی درجستجوی آقایان آهنگران - صادقی - معین رضوی دبستان پسرانه سالهای 54-59 سید مجید بنی فاطمی-محمد سبکپا..راهنمایی استاد مطهری 59-62 است .

۲ - خانم حوریه دانایی در جستجوی خانم ها شهری(دبیر محترم زیست شناسی)طاهره محسن بیگی-صغری جمالی است

۳- خانمz   در جستجوی خانم ها فضه نوری و اعظم گلزاری است.

۴- آقای علیرضا سیف الدینی در جستجو آقایان نبی شالچی و محمد حسی مصباح است.

۵- خانم نیره عبدالهی در جستجوی خانم هامتین اقدم- اولادغفاری- سرور موردویی- اعظم سلاجقه- نرگس حاجی زاده - ریحانه درودی - نائیچ پوراست. 

۶-  آقای ناشناس در جستجوی آقایان  رضا معین الدینی و جعفر ناصحی و محمد جواد جعفری و مهدی رستمی است.

۷-  آقای ابوذر دریجانی در جستجو ی آقایان علیرضا شفق- گاولیقی- ایمان فرج- و... است.

۸-  آقای مجید محمودی در جستجو ی آقایان اکبر صغیری، احد رضوی،حمیدرضا جلیلی، سهیل ثابت، محسن عامری، علیرضا شفق است.

۹- خانم مهناز (شهناز) جوهری در جستجوی خانم ها فریده ایرانمنش- کبری بخانرام- آفاق سلیمی پور خدیجه نبوی زاده است.

۱۰  - اقای معصومی  در جستجوی آقایان ورانلوها (حسین ومحسن و....) سعید گدعلیزاده وایرج گلشن است.

۱۱- خانم صهایی در جستجوی خانم هاجوهري و عباسي و دانش بحريني و.... است.

۱۲- خانم رویا سیف الدینی درجستجوی خانم ها صدیقه معماری  - نرگس حسینی - فیروزه سمیعی - زهرا رضایی (ِِِشازده) فرشته کاظمی است.

 13-آقای علیرضا جلیلی در جستجوی معلم های عزیز ابتدایی سال تحصیلی 65/66 اول ادب دبستان قائم خانم ابو حیدری- 66/67 دوم صابر خانم رضایی- 67/68 سوم صالح خانم جلالی- 68/69 چهارم خانم عبدلی است.

 14 - آقای محسن ملکی در جستجوی معلم های عزیز کلاس اول خانم جمالزهی و کلاس چهارم آقای امینیان (عوضی) است.

15 - آقای شهراد بالازاده در جستجوی  آقایان علی عامری محمد سبک پا مجید بنی فاطمی است.

16- آقای مهدی شادمهری در جستجوی آفایان محمدی مدیر دبستان. آقای صیفوری . آقای علی شفیعی سلام شدیدا علاقمندم از همکلاسیهام { قبل از انقلاب و سالهای اول انقلاب } با خبر شوم خانمها منشوره . سیفی . حاج میری . دانش . عباسی . صهایی . جوهری . نبوی زاده سوخک . البته تعدادی از دوستان { آقا } را پیدا کردم و بقیه رو شهریور پابدانا میبینم دبیر عربی وخانم جهانفر است.

۱۶-